akt mianowania

Sanoccy nauczyciele inaugurują rok szkolny (FILM)

SANOK. Przedstawiciele władz miasta spotkali się z nauczycielami sanockich szkół, którzy inaugurują rok szkolny. Wręczono nominacje dyrektorskie, trzynastu pedagogów odebrało akty mianowania, a 35-lecie pracy zawodowej świętowało dwóch dyrektorów. Nie zabrakło także podziękowań za współpracę dla Krystyny Chowaniec, długoletniej wizytator Kuratorium Oświaty, która przeszła na emeryturę.