aktywizacja

Fundacja Bieszczadzka zaprasza do udziału w projekcie „Współdzielenie obowiązków – współdzielenie zysków”

BIESZCZADY. Fundacja Bieszczadzka od 1 sierpnia 2012 r. rozpoczęła realizację projektu pn. „Współdzielenie obowiązków – współdzielenie zysków”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII POKL Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. 

38.000 złotych na zajęcia dla dzieci i młodzieży w Sanoku!

SANOK. Urząd Miasta w Sanoku zaprasza stowarzyszenia i kluby do składania ofert na zajęcia organizujące czas wolny dzieci i młodzieży poprzez zajęcia sportowe i inne niż sport. Zajęcia dofinansowane będą z budżetu miasta w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2012 r.