Alpy Karpatom

,,Przestrzeń otwarta, otwarci ludzie Podkarpacie”. Spotkanie z Jerzym Sadeckim

SANOK / PODKARPACIE. Fundacja Karpacka – Polska zaprasza na promocję książki Jerzego Sadeckiego ,,Przestrzeń otwarta, otwarci ludzie Podkarpacie” oraz filmu Grzegorza Gajewskiego ,,Gdzie niedźwiedzie piwo warzą”.

Seminarium poświęcone prezentacji schematów dotacyjnych dla mikro i małych firm oraz organizacji pozarządowych w ramach projektu pn. „Alpy Karpatom”

Fundacja Karpacka – Polska zaprasza na seminarium poświęcone prezentacji schematów dotacyjnych dla mikro i małych firm oraz organizacji pozarządowych w ramach projektu pn. „Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich” …

ALPY KARPATOM Ogromny sukces Fundacji Karpackiej – Polska

W dniu 10 października 2011 roku w siedzibie Fundacji Karpackiej – Polska podpisana została umowa pomiędzy Fundacja Karpacką – Polska a Władzą Wdrażającą Programy Europejskie w sprawie finansowania projektu Alpy Karpatom. Projekt autorstwa zespołu kierowanego przez Prezesa Zarządu Fundacji Zofię Kordelę-Borczyk otrzymał dofinansowanie w wysokości 4 818 388 franków szwajcarskich.