budowy sieci wodociągowej

Utrudnienia oraz tymczasowa zmiana organizacji ruchu

SANOK. Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że w związku z rozpoczęciem budowy sieci wodociągowej wzdłuż potoku Płowieckiego na os. Błonie oraz w rejonie ulic Kochanowskiego – Jagiellońska – Kołłątaja – Konarskiego – Cicha nastąpią utrudnienia oraz tymczasowa zmiana organizacji ruchu.