detektywi wiedzy

Mali detektywi!

GMINA SANOK. Sanocka Policja włączyła się do akcji promującej czytanie dzieciom. Funkcjonariusz przeczytał zgromadzonym uczniom książkę pt. „Policjantka Pola”. Ponadto pierwszoklasiści zostali mianowani na „detektywów wiedzy”.