dzierżawa Domu turysty

Ogłoszenie o dzierżawie Domu Turysty

Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o. 38-500 SANOK ul. Mickiewicza 29 ODDA W DZIERŻAWĘ Dom Turysty PTTK w Sanoku.