edward balwierczak

PODKARPACIE: Dzika zwierzyna policzona!

PODKARPACIE. W podkarpackich lasach żyją stabilne populacje zwierzyny łownej, zwłaszcza płowej i dzików, notuje się też wzrost liczebności większości gatunków chronionych – tak wynika z danych uzyskanych w trakcie ostatniej inwentaryzacji zwierzyny na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Na jej podstawie ustalane są plany łowieckie oraz działania ochronne.