Euro Renoma

Sanok z Eurorenomą

SANOK / PODKARPACIE. Miasto Sanok otrzymało Certyfikat Euro Renoma i zostało wpisane do Europejskiego Rejestru Renomowanych. Program ten promuje i wspiera jedynie te podmioty (przedsiębiorstwa i instytucje), które odznaczają się na tle innych szczególną solidnością i jakością, a także opierają swą działalność na zasadach etyki biznesowej.