głoszenie

Ogłoszenie przetargu w Gminie Zagórz

GMINA ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórz. Przetarg odbędzie się w dniu 18 lipca 2013r. o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu.