Harasymowicz

Wkrótce „leśny” Harasymowicz

BIESZCZADY / PODKARPACIE. „Wszystkie wiersze są w bukach” to tytuł tomiku poezji Jerzego Harasymowicza, który ukaże się w marcu tego roku nakładem Wydawnictwa Ruthenus. Znajdą się w nim utwory o tematyce leśnej, inspirowane przyrodą Karpat.