jakość wody

W związku z modernizacją, pogorszyła się jakość wody

SANOK / PODKARPACIE. Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku informuje, że w związku z  pracami modernizacyjnymi  na SUW w Trepczy (przepięcie sieci magistralnej stalowej) prowadzonymi w nocy z  02.10 na 03.10.2013 r.  nastąpiło chwilowe pogorszenie jakości wody. Pobrane próbki wody w dniu 03.10.2013 r. wykazały  zwiększone wartości  wskaźnika mętności.