jubileusz szkoły podstawowej w porażu

50-lat szkoły w Porażu

PORAŻ / PODKARPACIE. 24 listopada w Porażu odbędzie się jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej i uroczystość nadania placówce imienia Janusza Korczaka.