kolizje ze zwierzątami

Kolizje ze zwierzętami

BIESZCZADY. W miniony weekend policjanci dwukrotnie byli wyzywani do kolizji z udziałem zwierząt leśnych. Zwierzęta na ogół nie przeżywają takich zderzeń. Policja apeluje – zwracajmy uwagę na znaki ostrzegające o możliwości napotkania dzikich zwierząt na drodze.