leczbica sanok

ALEKSANDER KOROBCZENKO: Nie jesteśmy w stanie otwierać przychodni o godz. 6 rano (FILM)

SANOK / PODKARPACIE. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Sanoka (25 bm.), dyrektor Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku przedstawił sprawozdanie finansowe placówki za rok 2012. Radni uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie przyjęli. Pytali jednak m.in. o kolejki