mundurowi

Nowy Komendant Główny SG

Wczoraj (11 bm.) Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Leszek ELAS przekazał uroczyście obowiązki swojemu następcy – gen. bryg. SG Dominikowi TRACZOWI dotychczasowemu Komendantowi Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.