ofiary przemocy w rodzinie

Pomoc ofiarom przemocy domowej

W związku z „Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020″ opracowano wykaz instytucji i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Publikujemy instytucje działające na terenie powiatu sanockiego.