pieśń dla papieża

Pieśń w darze Świętemu

TREPCZA / PODKARPACIE. Radość z kanonizacji Jana Pawła II zaowocowała tu nową pieśnią ku czci naszego Wielkiego Rodaka wyniesionego do chwały ołtarzy. Do jej tworzenia zostali zaproszeni wszyscy parafianie, ale ostatecznie wygrała wersja przedstawiona przez miejscowego organistę.