płyty eternitowe

Gmina Sanok organizuje zbiórkę niebezpiecznych odpadów zawierających azbest

GMINA SANOK / PODKARPACIE. Gmina Sanok proponuje wszystkim mieszkańcom gminy nieodpłatny odbiór niebezpiecznych odpadów zawierających azbest (płyt eternitowych falistych i płaskich).