podjazdy dla niepełnosprawnych

Podjazdy dla niepełnosprawnych

SANOK. Urząd Miasta w Sanoku od lat prowadzi działania mające na celu łamanie barier architektonicznych w mieście. W tym roku do potrzeb osób niepełnosprawnych zostały dostosowane sanockie Gimnazja nr 1 i nr 4.