Podkarpacka Fundacja „PANORAMA MOŻLIWOŚCI”

Konferencja „Nowy rozdział stosunków UE – Ukraina w świetle Umowy Stowarzyszeniowej” (ZDJĘCIA)

PODKARPACIE. Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego wraz z Podkarpacką Fundacją „PANORAMA MOŻLIWOŚCI” była głównym organizatorem Konferencji pt. „Nowy rozdział stosunków UE – Ukraina w świetle Umowy Stowarzyszeniowej”.