poprawki

Trwa batalia o drogę Via Carpathia

PODKARPACIE. Za miesiąc posłowie europarlamentu głosować będą nad kluczowym dla Polski Wschodniej sprawozdaniem w sprawie wytycznych dotyczących rozwoju Trans-Europejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Jednym ze szlaków korytarzy transportowych ma być „Via Carpathia”, czyli międzynarodowa droga wzdłuż granicy wschodniej UE w kierunku Azji, krzyżująca się z korytarzami prowadzącymi z Europy Zachodniej do Rosji.