powiat absolutorium

Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium. Wzrasta zadłużenie powiatu ? Bardzo duży wzrost zatrudnienia w powiecie ? Starosta odpowiada (VIDEO HD)

POWIAT SANOCKI. Dziś (11 bm.) w Sali Herbowej Urzędu Miasta odbyła się sesja absolutoryjna Rady Powiatu Sanockiego. Za udzieleniem absolutorium Zarządowi głosowało 17 radnych, 1 radny był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.