pulmunologia

Prace remontowe w Oddziale Pulmonologii

SANOK. Od sierpnia 2012 r. prowadzone są sukcesywne prace remontowe w Oddziale Pulmonologii. Zgodnie z przyjętym planem odnawiane są kolejne sale chorych. W pomieszczeniach tych modernizowana jest instalacja elektryczna, sieć gazów medycznych