rada maista sanoka

Projekt budowy pomnika Michała Archanioła zdjęty z obrad Sesji! (VIDEO HD)

SANOK. Radni Miasta Sanoka podjęli decyzję o zdjęciu z obrad punktu 24 „wzniesienie pomnika św. Michała Archanioła – Patrona Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie”. W trakcie głosowania 16 radnych było za zdjęciem punktu z obrad, natomiast 3 przeciwko. Uzasadnienie decyzji i głosowanie w materiale wideo.