rozprawa doktorska

Wójt uzyskał stopień naukowy doktora

GMINA SANOK. W dniu dzisiejszym, 2 lipca,  Wójt Gminy Sanok, Mariusz Szmyd z sukcesem obronił rozprawę doktorską na wydziale Nauk Historycznych i Społecznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.