rozwój miasta

Sanok – miasto, które umiera?

SANOK / PODKARPACIE. Historia miast pokazuje, że dobrobyt raz im dany, nie trwa wiecznie. Czy trwający od kilkunastu lat upadek Autosanu doprowadzi w Sanoku do „syndromu Detroit”?

Stawiamy na rozwój gospodarczy

SANOK / PODKARPACIE. Władze Miasta Sanoka konsekwentnie realizują politykę rozwoju miasta pod kątem pozyskiwania inwestorów i aktywizacji gospodarczej miasta. Ostatnio zostały podjęte kolejne działania w tym kierunku.

Przede wszystkim miasto złożyło projekt o dofinansowanie z programu Innowacyjna