sesja rady powaiatu

TRANSMISJA ZAKOŃCZONA Sesja Budżetowa w Powiecie Sanockim! TRANSMISJA AUDIO

SANOK. W dniu 28 grudnia 2011r. o godz. 900 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się XVIII Sesja Rady Powiatu w Sanok z następującym porządkiem obrad:

Sesja Rady Powiatu: Środki na „Orlika” przy I LO zostały zabezpieczone!

POWIAT SANOCKI. Dzisiaj w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku w odbyło się posiedzenie Rady Powiatu, podczas którego radni obradowali między innymi nad: wprowadzeniem kwoty 1.543.000 zł (promesa) na zadanie pn. „Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową drogi powiatowej Sanok-Dobra oraz nad przyznaniem środków finansowych w wysokości 1.026.000 zł na zadanie „Moje Boisko –Orlik 2012 przy I LO w Sanoku”.