solary

Jest wyrok w „aferze solarowej”. Trójka oskarżonych skazana

SANOK / PODKARPACIE. Zapadł wyrok w tzw. aferze solarowej. Sąd uznał, że oskarżeni, w tym inspektor nadzoru i dwaj właściciele firmy handlującej panelami słonecznymi, dopuścili się przestępstwa poświadczając w dokumentach nieprawdę. Na ich podstawie Starostwo Powiatowe w Sanoku, wypłaciło firmie ponad 197 tys. zł.

Ciepła woda ze słońca!

Każdy z nas chroniąc środowisko przyczynia się do zachowania tego, co zastaliśmy, czyli zielonych lasów,  pięknych jezior i gór dla dalszych pokoleń. Musimy zdawać sobie sprawę z potrzeby ochrony powietrza, wody i gleby.