sprzedaż majątku fabryki

Zarząd Autosanu oświadcza, że nie wyprzedaje majątku fabryki

SANOK / PODKARPACIE. Zarząd AUTOSAN S.A. oświadcza, że opisywane w mediach sytuacje, dotyczące niekontrolowanej wyprzedaży majątku Spółki są nieprawdziwe. Informujemy przy tym, że Zarząd Spółki odpowiada prawnie za jej majątek do czasu ustanowienia przez właściwy Sąd syndyka.