system grzewczy

Termomodernizacja obiektów oświatowych w Sanoku

SANOK / PODKARPACIE. Już niedługo rozpocznie się termomodernizacja kolejnych budynków miejskich placówek oświatowych. Środki na ten cel władze miasta Sanoka pozyskały z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.