Szkolenia Sanok

Stowarzyszenie LGD Dolina Sanu zaprasza na bezpłatne szkolenie.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu zaprasza potencjalnych beneficjentów na BEZPŁATNE SZKOLENIE z zakresu „Małe projekty  w ramach Osi Leader 4 PROW 2007- 2013 – zasady i przygotowanie wniosków” .