tablice informacyjne powiatu sanockiego

Uśmiechnij się! To nie żart, tylko inwestycja realizowana przez powiat sanocki

SANOK / PODKARPACIE. „Uśmiechnij się. Tu powstaje nowa inwestycja realizowana przez powiat sanocki” – takie hasło widnieje na tablicach informacyjnych przy zadaniach, które powstają dzięki wsparciu finansowemu sanockiego starostwa. My postanowiliśmy odsłonić pobudki powiatu. Czy banery mają informować czy wspomagać walkę z jesienną depresją sanoczan.