telefony komórkowe

Telefon dla dziecka. Wybrać ofertę na kartę czy na abonament?

Telefon komórkowy to w dzisiejszych czasach nie luksus, ale naturalny środek do porozumiewania się. Nic dziwnego, że coraz częściej rodzice decydują się wręczyć taki prezent swoim dzieciom. Stają przy tym przed dylematem: telefon z abonamentem, czy oferta na kartę?

Podczas Światowego Zjazdu Sanoczan znaleziono dwa telefony komórkowe

Podczas Światowego Zjazdu Sanoczan zostały znalezione dwa telefony komórkowe. Są do odebrania w Urzędzie Miasta Sanoka, pokój nr 63.