walne w stali sanok

Walne w Stali Sanok

SANOK. Zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków MKS Stal Sanok z dnia 18.06.2012r. Zarząd Klubu zwołuje na dzień 10.07.2012r. (wtorek), I termin: godzina 16.30, II termin: godzina 17.00.