warszaty

Drama – Metoda Pracy z Uczniem. Warsztaty dla nauczycieli i animatorów w BWA

SANOK / PODKARPACIE. BWA  Pracownia Edukacji Artystycznej – organizuje kurs: Drama – Metoda Pracy  z Uczniem.  Celem kursu, jest przygotowanie nauczycieli, pedagogów i animatorów kultury do samodzielnego prowadzenia zajęć metodą dramy.

Realizuj pasje i pomysły z ODK Puchatek

SANOK. Osiedlowy Dom Kultury Puchatek Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza  młodzież od 12-18 lat na zajęcia.