wędlina

Produkty wędzone tradycyjnie znikną z naszych stołów?

PODKARPACIE. Pod koniec marca w Pilźnie odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów Wędzonych Tradycyjnie na temat aktualnej sytuacji i wyników badań zawartości benzo(a)pirenu w produktach wędzonych tradycyjnie, niezbędnych do wnioskowania o odstępstwo od normy.