współpraca pierścieniowych gmin

Stwórzmy razem strategię rozwoju

GMINA SANOK / PODKARPACIE. GMINA SANOK ROZPOCZYNA II ETAP KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU DOKUMENTU PN: PONADREGIONALNA STRATEGIA ROZWOJU I WSPÓŁPRACY PIERŚCIENIOWYCH GMIN POLSKI WSCHODNIEJ NA LATA 2014-2020.