XI Dziecięcy Festiwal Piosenki Religijnej Powiatu Sanockiego

Zagórskie eliminacje do XI Dziecięcego Festiwalu Piosenki Religijnej Powiatu Sanockiego

SANOK / PODKARPACIE. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu zaprasza na eliminacje do XI Dziecięcego Festiwalu Piosenki Religijnej Powiatu Sanockiego, które odbędą się 24 maja o godzinie 10:00 w MGOKiS w Zagórzu.