zagóz

Nowoczesny sprzęt dla strażaków z Gminy Zagórz (VIDEO)

GMINA ZAGÓRZ: W piątek 1 czerwca w remizie OSP Poraż Burmistrz Zagórza Ernest Nowak przekazał specjalistyczne pompy i środki łączności jednostkom OSP w: Zagórzu, Tarnawie Górnej i Porażu.