zakłócenia w ciągłości dostawy wody

SPGK: Zakłócenia w dostawie wody z ujęcia w Trepczy

SANOK. SPGK informuje, że w związku z prowadzonymi pracami w dniach 15, 19, 21 czerwca 2012r. w godzinach 8°°-17°° – mogą wystąpić zakłócenia w ciągłości dostawy wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Trepczy.