Zarząd powiatu bez absolutoriom

Za, czyli przeciw. Tak głosowali radni powiatu nad absolutorium

POWIAT SANOCKI / PODKARPACIE. Nie milkną echa po sesji absolutoryjnej Rady Powiatu w Sanoku. Przypomnijmy, Zarząd Rady Powiatu nie otrzymał absolutorium od Rady. Pewnym precedensem w tym przypadku było głosowanie nad wnioskiem o nieudzielenie absolutorium, a nie jak to było zwyczajowo nad udzieleniem absolutorium.

Starosta sanocki odmawia komentarza w sprawie absolutorium. Radni pełni obaw (FILM)

POWIAT SANOCKI / PODKARPACIE. Głosowanie podczas ostatniej sesji absolutoryjnej w powiecie miało inny charakter niż zwykle. Głosowano bowiem, na wniosek Komisji Rewizyjnej, o nieudzielenie Zarządowi Rady Powiatu absolutorium.

Zarząd powiatu bez absolutoriom. Zaskakujący wynik głosowania (FILM)

POWIAT SANOCKI. Radni powiatowi podczas ostatniej sesji pochylili się nad wnioskiem komisji rewizyjnej o nieudzielenie Zarządowi Rady Powiatu w Sanoku absolutorium z wykonania budżetu za 2013 rok. Za taką treścią wniosku opowiedziało się 6 radnych, 10 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.