zbiórka na cmentarz

Kwesta na ratowanie cmentarnego dziedzictwa

TREPCZA. Co prawda trudno wiejski cmentarz porównywać z miejskimi nekropoliami, ale i tutaj można spotkać ujmujące pięknem, stare,  kamienne nagrobki, z coraz trudniejszymi już do odczytania napisami, dotyczącymi spoczywających tu zmarłych.