źródełko

Woda ze źródełka jest czysta

SANOK. Urząd Miasta w Sanoku 17 maja br. zlecił przeprowadzenie badań wody ze źródełka przy ul. Chrobrego w podstawowym zakresie (mikrobiologia i fizykochemia). Według sprawozdania Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie

Lekcja ortografii w lesie, czyli „Woda nie zdatna do picia”

SANOK. Gdy stwierdzono skażenie wody w źródełku przy ulicy Chrobrego w kierunku Lisznej, zamontowano tablicę, która informowała o ograniczeniu przydatności do celów spożywczych. Tymczasem, w zamieszczonym tekście wkradł się mały błąd. Więcej w materiale video.

Woda ze źródełka przy ul. Chrobrego w kierunku Lisznej jest zakażona!

SANOK. Woda jest skażona bakteriami z grupy coli. Są to bakterie kałowe. Wpływ na taką sytuację może mieć pora roku i warunki atmosferyczne – informuje nas Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Stanisław Kwolek.