Źródła energii

Odnawialne źródła energii – warsztaty w ramach projektu Zielony Telefon

SANOK. Zrównoważony rozwój jest niewątpliwie zauważalnym elementem w Gminie Miasta Sanoka. Realizacja selektywnej zbiórki odpadów od 1995 roku (jako jedna z pierwszych gmin na Podkarpaciu), likwidacja instalacji amoniakalnej, pokryć azbestowych, rewitalizacja najważniejszych obiektów w mieście w ramach nowatorskiego programu Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego oraz ogromna inwestycja w postaci modernizacji oczyszczalni ścieków, to tylko nieliczne przykłady proekologicznej gospodarki Sanoka.