REKLAMA
REKLAMA

Betlejemskie Światło Pokoju już jest w Sanoku!

Światło z Betlejem rozpoczęło swoją wędrówkę po całej Europie już 24 listopada. W Bazylice Narodzenia Pańskiego mnich prawosławny zapalił świecę od lampy oliwnej, wiszącej nad srebrną gwiazdą, oznaczającą miejsce narodzenia Jezusa.

Następnie światło przeniesiono  do przylegającego do bazyliki katolickiego kościoła św. Katarzyny i ustawiono na głównym ołtarzu, przy którym odprawiono  Mszę św.  Następnie specjalnie wybrane dziecko z Austrii od tego światła zapaliło znicz. W tym roku zaszczytu zapalenia Światła Pokoju  dostąpił 10-letni potomek imigrantów, Stefan Ivatović z miejscowości Attnang- Puchheim.

Stefan Ivatović jest uczniem szkoły podstawowej prowadzonej przez franciszkanki w Vöcklabruck. W opinii nauczycieli jest on dzieckiem wzorowym, zawsze gotowym do pomocy. Jego rodzice uciekli z ogarniętej wojną byłej Jugosławii i znaleźli nową ojczyznę w Górnej Austrii. Rodzina Ivatovićów jest „wzorowym przykładem udanej integracji”, wszyscy jej członkowie posiadają już obywatelstwo austriackie. Światło Pokoju ma dla nich szczególną wymowę, gdyż – jak powiedziała matka Stefana, Natasa IvatovićMy przeżyliśmy wojnę.

Chłopcu towarzyszyła licząca 450 osób pielgrzymka, która przebywała w Ziemi Świętej do 27 listopada. Pielgrzymi przywieźli Betlejemskie Światło Pokoju do Austrii, skąd 12 grudnia zostało przekazane delegacjom skautów z około 30 krajów, w tym również polskim harcerzom. I od tego dnia rozpoczęło wędrówkę po całej Polsce. A za pośrednictwem polskich harcerzy dotrze także na Ukrainę, Białoruś i Litwę. Betlejemski płomień odebrali już Prezydent i Premier RP oraz Prymas Polski. Płonie już w Sejmie, Senacie i najważniejszych urzędach.

Światło z Betlejem od piątku, 17 grudnia, jest także w Sanoku. Płomień podtrzymywany jest w kominku w Domu Harcerza, gdzie warty harcerskie pilnują, aby nie zgasł. Od piątku też rozpoczęło się przekazywanie Światła do kościołów, urzędów, instytucji, organizacji, ale także do domów osób szczególnie z harcerzami zaprzyjaźnionych. Sanoccy harcerze uroczyście odebrali je w Rzeszowskiej Farze, po specjalnym nabożeństwie,  z rąk biskupa Edwarda Białogłowskiego i komendantki Chorągwi Podkarpackiej ZHP harcmistrzyni Władysławy Domagały.

W poniedziałek  drużynowi sanockiego hufca spotkali się na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym, po którym zabrali Betlejemskie Światło Pokoju  także do podsanockich miejscowości. W środę, podczas sesji Rady Miasta, przekażą Betlejemski Ogień włodarzom miasta.
Jak co roku kapelan ZHP wystosował specjalny list:


List Kapelana ZHP

Przez wieki pielgrzymi, wstępujący w mury świętego miasta Jeruzalem, modlili się słowami Psalmu 122:
Proście o pokój dla Jeruzalem,
niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie miłują!
Niech pokój będzie w twoich murach,
a pomyślność w twoich pałacach!
Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół
będę mówił: „Pokój w tobie!”
Przez wzgląd na dom Pana, Boga naszego,
będę się modlił o dobro dla ciebie.

Druhny i Druhowie!

Za kilka tygodni kolejny raz harcerze i harcerki Związku Harcerstwa Polskiego staną się heroldami Betlejemskiego Światła Pokoju.

W wielu harcerskich środowiskach mamy już wypracowaną piękną i niepowtarzalną obrzędowość przyjęcia i przekazywania Światła z Betlejem, warto jednak w 100–lecie harcerstwa nadać temu wydarzeniu wyjątkową rangę.

Betlejemskie Światło Pokoju rozpalone od płomienia w Grocie Narodzenia Jezusa Chrystusa w Ziemi Świętej winno dla nas stać się znakiem pokoju, abyśmy potrafili wraz z jego blaskiem ponieść i przekazać pokój innym ludziom.

Znak pokoju, nie jest stanem równowagi sił, nie jest również umową społeczną, ale jest wewnętrznym darem płynącym z miłości Boga, bliźnich i Ojczyzny. Bo pokój, rodzi się nie z afektu, ale wyboru i mężnego działania.

Gdy bacznie i uważnie obserwujemy otaczający nas świat, więzi między ludźmi, podejście i nastawienie wobec uniwersalnych wartości, płynących z Prawa Harcerskiego, nabieramy przekonania, sami najpierw musimy troszczyć się o pokój w swoim sercu. Musimy pielęgnować wrażliwość i hart naszych charakterów, aby nie utracić prawdziwego blasku pokoju, który możemy ponieść innym ludziom.

Historia harcerstwa w naszej Ojczyźnie spisana został pięknymi losami, szlachetną postawą, bezinteresowną miłością do Boga, Polski i bliźniego całych pokoleń naszych poprzedników. Dlatego szukajmy oparcia w pielęgnowaniu wrażliwości na dobro, piękno i prawdę w Tym, który jest źródłem Prawdziwego Pokoju, Stwórcy nieba i ziemi.

Przenosząc, tegoroczny blask Betlejemskiego Światła Pokoju i mając udział w tworzeniu historii tu i teraz troszczmy się, aby harcerskie jutro, płynące z wierności ideałom, w nas samych rodziło się z przykładu życia.

11 grudnia 2010 r. w rzymskokatolickim kościele św. Jana Bosko w Wiedniu, a następnie 12 grudnia 2010 od naszych braci Skautów Słowackich oficjalnie przyjmiemy Światło Pokoju z Betlejem, by ponieść je w sztafecie przez całą naszą Ojczyznę od Tatr do Bałtyku.

Niech radość służby tego wyjątkowego czasu staje się naszym udziałem.

ks. phm. Ronald Kasowski
naczelny kapelan ZHP


22-12-2010

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)