REKLAMA
REKLAMA

Elżbieta Łukacijewska Poseł do Parlamentu Europejskiego z wizytą na Ukrainie

W związku z swoją pracą w Delegacji do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Ukraina i tym samym zaangażowaniem w działania proeuropejskie na Ukrainie, Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukacijewska, w dniach 30 września – 01 października odbyła swoją pierwszą wizytę w jednym z miast partnerskich Rzeszowa – Łuckiem.

Pani Poseł Łukacijewska, rozpoczynając swój pobyt na Ukrainie od spotkania z przedstawicielami tamtejszej Polonii, Panią Niną Poremską Prezesem Towarzystwa Kultury Polskiej im. T.Kościuszki oraz Panem Walentym Wakolukiem Prezesem Stowarzyszenia Kultury Polskiej na Wołyniu im. Ewy Felińskiej, miała możliwość bezpośrednio zapoznać się z sytuacją naszych rodaków za wschodnią granicą, wysłuchać ich problemów oraz pokazać, iż nie są oni osamotnieni w swoich działaniach pielęgnujących polską tradycję poza granicami kraju.

Spotkanie z przedstawicielami Polonii na Ukrainie – Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Nina Poremska, Prezes Stowarzyszenia Kultury Polskiej na Wołyniu Walenty Wokoluk.

Kolejnym punktem wizyty była prawie dwugodzinna rozmowa z Panem Tomaszem Janikiem, Konsulem Generalnym RP w Łucku, w trakcie której dyskutowano na temat obecnej sytuacji społeczno – gospodarczej na Ukrainie, nastrojów panujących w Łucku w związku z zbliżającymi się wyborami samorządowymi oraz zapatrywań mieszkańców Wołynia na integrację Ukrainy z zachodnimi sąsiadami.

Jednym z priorytetów działalności Pani Poseł Łukacijewskiej zarówno na gruncie regionalnym jak i międzynarodowym jest aktywizacja młodych ludzi jeżeli chodzi o kwestię zdobywania wykształcenia oraz późniejszego rozwoju zawodowego. W trakcie pracy w Delegacji do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE – Ukraina oraz na forum Parlamentu Europejskiego niejednokrotnie proponowała organizację staży w PE dla młodzieży z Ukrainy, tak aby młodzi ludzie mieli bezpośrednią możliwość przekonać się czym jest i jak funkcjonuje Wspólnota Europejska.

Wykład Poseł do PE Elżbiety Łukacijewskiej na Uniwersytecie im. Lesi Ukrainki w Łucku.

Będąc konsekwentną w swoich działaniach, Pani Poseł z ogromną przyjemnością przyjęła zaproszenie do wygłoszenia na Uniwersytecie im. Lesi Ukrainki w Łucku wykładu „Unia Europejska a Ukraina. Partnerstwo Wschodnie.” Po wysłuchaniu przemówienia, odbyła się dyskusja, w trakcie której studenci niezwykle chętnie zadawali pytania Pani Poseł. Zostały poruszone kwestie między innymi tego w jaki sposób Polska oraz cała Unia Europejska odebrały wynik ostatnich wyborów prezydenckich na Ukrainie oraz czy i w jaki sposób Polska ma zamiar wspierać dążenia Ukrainy do integracji z UE.

Po wizycie na Uniwersytecie Pani Poseł udała się na spotkanie z młodzieżą szkolną działającą w ramach klubu europejskiego w Szkole nr 25 w Łucku. Członkowie klubu opowiedzieli na czym polega ich działalność i czym zajmują się na co dzień. Szkoła prowadzi zajęcia języka polskiego, dlatego też uczniowie zaprezentowali jego znajomość poprzez recytację wierszy w języku polskim. Pani Poseł nie odmówiła sobie przyjemności sprawdzenia wiedzy młodych członków zespołu z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej.

Jednym z niezwykle ważnych punktów wizyty na Ukrainie było spotkanie z Panem Bohdanem Szybą Merem Miasta Łucka oraz członkami Łuckiej Miejskiej Rady.

Spotkanie w Urzędzie Miasta Łucka, od prawej: Poseł do PE Elżbieta Łukacijewska, Konsul Generalny RP w Łucku Tomasz Janik, Mer Miasta Łucka Bohdan Szyba, Wice Mer Miasta Łucka Anatolij Parchomiuk.

Ostatni punkt wizyty stanowiło zaproszenie przez Pana Tomasza Janika Konsula Generalnego RP do udziału w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Fryderykowi Chopinowi, umieszczonej na gmachu Wołyńskiego Muzeum Krajoznawczego w Łucku. Wydarzenie to, zaistniałe w związku z działaniami promującymi osobę i muzykę genialnego kompozytora Fryderyka Chopina na terenie obwodów Wołyńskiego i Rówieńskiego, zostało poprzedzone w dniu 30 września precedensową w skali Ukrainy uroczystością nadania Szkole Muzycznej nr 1 w Łucku imienia Fryderyka Chopina. Ustanawiając takiego patrona, szkoła ta nawiązała do tradycji z okresu II Rzeczpospolitej, kiedy to działała w stolicy Wołynia szkoła muzyczna imienia wielkiego polskiego kompozytora.

Przemówienie Poseł do PE Elżbiety Łukacijewskiej z okazji odsłonięcia tablicy Fryderyka Chopina.


06-10-2010

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)