REKLAMA
REKLAMA

Dzisiaj Sesja Rady Miasta

SANOK. Dzisiaj (12 bm.) o godz. 9:00 w sali herbowej Urzędu Miasta Sanoka, rozpocznie się kolejna sesja Rady Miasta Sanoka. Publikujemy porządek obrad.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2010r. z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Sanoka poprzez renowację polichromii w kościele przyklasztornym O.O. Franciszkanów oraz budowę parkingu wielopoziomowego w okolicach rynku miejskiego z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Sanoka poprzez renowację polichromii w kościele przyklasztornym O.O. Franciszkanów oraz budowę parkingu wielopoziomowego w okolicach rynku miejskiego, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka obręb Wójtowstwo jako działki nr 349/2 i 351/4 służebnością przejścia i przejazdu istniejącym urządzonym dojazdem, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka – obręb Śródmieście jako działka nr 764/53 służebnością przechodu i przejazdu zachodnią jej częścią pasem gruntu 2,5 m, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka – obręb Śródmieście jako działka nr 631, 644/3, 644/1 służebnością gruntową polegającą na prawie wybudowania na budynku położonym na działkach sąsiednich nr 634 i 637 dachu w ten sposób, że będzie on sięgać w przestrzeń o szerokości 0,40m oraz wybudowania wykuszy, balkonów i daszków w ten sposób, że będą sięgać w przestrzeń o szerokości  0,60m nad działki nr 631, 644/3 644/1, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka – obręb Śródmieście jako działka nr 582/5 służebnością gruntową polegającą na prawie wybudowania na budynku położonym na działkach sąsiednich nr 597 i 598/6 dachu w ten sposób, że będzie on sięgać w przestrzeń o szerokości 0,60 m oraz wybudowania wykuszy, balkonów i daszków w ten sposób, że będą sięgać w przestrzeń o szerokości 0,70 m nad działką nr 582/5, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie oceny aktualności  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie podziału miasta Sanoka na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miasta Sanoka, Rady Powiatu Sanockiego i Sejmiku Województwa, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyborów do Rad Dzielnic Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

20. Podjęcie uchwały w sprawie obwodów głosowania w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Panu prof. Feliksowi Kirykowi, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gimnazjum Nr 4 w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.}

23. Interpelacje.

24. Wolne wnioski i zapytania.

25. Zamknięcie obrad sesji.

12-10-2010

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)