REKLAMA
REKLAMA

Dzisiaj Sesja Rady Miasta Sanoka

SANOK. Po wakacyjnej przerwie do pracy wracają radni Rady Miasta Sanoka. Porządek obrad najbliższej sesji zapowiada się bardzo interesująco.

Sesja Rady Miasta Sanoka
16.09.2010r. (czwartek) godz. 9:00
SALA HERBOWA Urzędu Miasta Sanoka.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2010, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. Przebudowa drogi ul. Kluski i Okrzei z siecią kanalizacji deszczowej w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację   Projektu   PSeAP – Podkarpacki  System e-Administracji Publicznej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie objęcia udziałów przez Gminę Miasta w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Galeria Sanok z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2143/3 o pow. 96m2 stanowiąca własność Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1561/4 o pow. 15m2 stanowiąca własność Gminy Miasta Sanoka na działkę  nr 1611/2 o pow. 6m2 położona w Sanoku przy ul. Leśnej stanowiąca własność Pana Janusza Gagatko, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia zmiany części obowiązującego MPZP terenu położonego w dzielnicy Błonie w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sanoka na lata 2009-2015, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Tygodnik Sanocki – pismo samorządowe w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu Miasta Sanoka przez  Jednostkę Strzelecką 2210, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu Miasta Sanoka przez Amatorską Drużynę Hokejową NIEDŹWIEDZIE – SANOK, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu Miasta Sanoka przez Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu Miasta Sanoka przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Krośnieński, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów do Rad Dzielnicowych Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisarza Wyborczego do przeprowadzenia wyborów do Rad Dzielnicowych Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rad Dzielnicowych Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

24. Interpelacje.

25. Wolne wnioski i zapytania.

26. Zamknięcie obrad sesji.

16-09-2010

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)