REKLAMA
REKLAMA

Liderzy samorządów po akademii MSWiA

GMINA SANOK. Najlepsi uczestnicy zorganizowanej przez MSWiA Akademii Liderów Samorządowych odbiorą 8 października dyplomy ukończenia studiów podyplomowych. Wśród nich są Mariusz Szmyd wójt gminy Sanok oraz Sebastian Niżnik sekretarz gminy Sanok.

W zajęciach wzięło udział 240 samorządowców. Przedstawiciele gminy Sanok odbyli studia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa i Administracji.

Akademia Liderów Samorządowych to studia stworzone na wzór MPA (Master’s of Public Administration), skierowane do kadry menadżerskiej w samorządzie. Dzięki studiom samorządowcy mogli doskonalić jakość usług i obsługę mieszkańców oraz zarządzanie administracją według najlepszych wzorców.

Podczas konferencji 8 października „Skuteczny i efektywny samorząd terytorialny” zostaną rozdane dyplomy ukończenia studiów podyplomowych wśród uczestników I edycji „Akademii Liderów Samorządowych” oraz dyplomy udziału w projekcie CAF. Dyplomy otrzyma 80 samorządowców. W projekcie Modelu CAF (Common Assessment Framework- Powszechny Model Oceny), także brała udział gmina Sanok.  CAF jest narzędziem opracowanym na rzecz poprawy zarządzania w pełni oddającym specyfikę sektora administracji. Model wyznacza ramy do dokonania samooceny pozwalającej na ocenę pomiędzy jednostkami organizacyjnymi urzędu. Podstawowym założeniem CAF jest: integracja systemów zarządzania w ramach organizacji, analiza benchmarkigowa, wdrożenie narzędzi monitorowania systemu.

Akademia Liderów Samorządowych i projekt CAF to pierwsze tego typu projekty, zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W obu projektach uczestniczyła gmina Sanok.

Akademia Liderów Samorządowych był realizowany w czterech miastach, we współpracy z 3 uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Warszawskim, Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu wraz z Wydziałem Zamiejscowym w Chorzowie oraz Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu. Począwszy od października ubiegłego roku, wybrani przez MSWiA przedstawiciele samorządu terytorialnego z całego kraju: marszałkowie, starostowie, prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, członkowie zarządów powiatów i województw, sekretarze oraz skarbnicy byli uczestnikami rocznych studiów podyplomowych na Akademii Liderów Samorządowych.

Studia w ramach Akademii Liderów Samorządowych pomagają pogłębić wiedzę prawniczą i umożliwiają doskonalenie umiejętności menedżerskich. Największym atutem Akademii Liderów Samorządowych jest praktyczny charakter zajęć i wypracowanie rozwiązań, które mogą być przydatne w codziennej pracy urzędu. Ideą Akademii jest również wymiana doświadczeń pomiędzy samorządowcami w zakresie poprawy jakości obsługi klientów administracji samorządowej.

Studia pomagają w tworzeniu nowoczesnego samorządu w Polsce. Studia podyplomowe prowadzą eksperci m.in. z dziedziny prawa, ekonomii, zarządzania zasobami ludzkimi, administrowania funduszami Unii Europejskiej.

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony samorządowców. W I edycji projektu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli studiach podyplomowych na Akademii Liderów Samorządowych uczestniczyło 240 samorządowców, w tym m.in. 11 starostów i 7 wicestarostów, 7 prezydentów miast i 4 wiceprezydentów, 24 burmistrzów i 15 zastępców burmistrza, 37 wójtów, 93 sekretarzy gmin, powiatów i miast oraz 29 skarbników gmin i miast.

Studia podyplomowe trwały rok: od 16 października 2009 roku do 30 września 2010 roku.
Projekty: „Akademia Liderów Samorządowych” i „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą” są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jest Instytucją Pośredniczącą II stopnia dla tego działania.

Udział w projekcie Akademii Liderów Samorządowych umożliwia podnoszenie kompetencji kadr menadżerskich w samorządzie terytorialnym.

04-10-2010

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)