REKLAMA
REKLAMA

DZISIAJ: Sesja Rady Miasta. Zobacz porządek obrad

SANOK. W środę (22 bm.) w Sali Herbowej Urzędu odbędzie się Sesja rady Miasta Sanoka.  W bogatym programie jest m.in o zasadzie dopłat do wody i odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych

w budynkach jednorodzinnych  i wielomieszkaniowych a także ustaleniu wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2010, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do wystawienia weksla „in blanco” jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy na kredyt długoterminowy, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany Uchwały Nr LXVI/515/10 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zasad dopłaty do wody i odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych  i wielomieszkaniowych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obręb Posada oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 903 o pow. 458m2, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Sanoka nieruchomości w drodze darowizny  stanowiącej współwłasność Maryli Czekierda w 1/8 części, Wiesławy Reddig w 1/8 części, Bogusławy Sieradzkiej w 1/8 części, Bronisławy Sieradzkiej w 5/8 częściach, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka – obręb Dąbrówka jako działka nr 740/3 o pow. 0,0080 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta Sanoka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2011”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, z  ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu Miasta Sanoka przez Zespół Szkół Nr 3 w Sanoku, ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

17. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i przedszkoli Gminy Miasta Sanoka za rok szkolny 2009/2010.

18. Sprawozdanie Komisarza Wyborczego z przebiegu wyborów do Rad Dzielnic.

19. Interpelacje.

20. Wolne wnioski i zapytania.

21. Zamknięcie obrad sesji.

22-12-2010

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)